Proiect FERMA noastra

DIMINUAREA URMĂRILOR DE ORDIN SOCIAL-ECONOMIC, PROVOCATE DE PANDEMIA COVID-19 ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Proiectul „FERMA noastra”, susținut de Ministerul Federal Austriac al Afacerilor Sociale, Sănătății, Asistenței Sociale și Protecției Consumatorului, Comisia Națională a Republicii Moldova pentru UNESCO, organizația non-profit HOPE’87 (Austria), este un proiect social inovativ de susținere a persoanelor angajate în proiecte agricole în zonele rurale.

Noi vă ajutăm

  • Republica Moldova se poziționează ca o țară cu condiții inegale între zonele rurale și cele urbane, în ceea ce privește accesul la educație și servicii.
  • Acest decalaj a fost accentuat de criza globală cauzată de pandemia COVID-19.
  • Efectul a fost resimțit cel mai puternic de grupurile cele mai vulnerabile din zonele rurale.
  • În Moldova, recesiunea economică din 2020 a declanșat un deficit bugetar care a atins nivelul de 25 %.
  • O evaluare aprofundată a impactului socio-economic realizată de PNUD și UNEPA în 2020 arată că pandemia a avut un impact negativ fulminant asupra grupurilor deja vulnerabile.
  • În acest context, asistența din partea țărilor străine, în special a partenerilor de dezvoltare economică de lungă durată, cum ar fi Austria, este foarte importantă.

300

Familii

18

-30

Orfani tineri

2000

Familii cu un venit lunar mai mic de 2.000 de lei

Participarea la proiect

Familiile defavorizate și vulnerabile din zonele rurale ale Republicii Moldova.

O atenție deosebită va fi acordată familiilor cu un nivel scăzut de educație, pentru a le extinde oportunitățile comerciale și a forma canale de vânzări durabile, pentru a asigura un venit comparabil cu venitul mediu al familiei în Republica Moldova.

Proiectul „FERMA noastra” se adresează persoanelor implicate în producția agricolă din zonele rurale. Proiectul este conceput pentru a ajuta fermele mici și familiile care se confruntă cu dificultăți financiare ca urmare a pandemiei COVID-19. În cadrul proiectului, pentru categoriile de cetățeni menționate mai sus, se vor organiza cursuri de formare în următoarele domenii ale agriculturii:

  • Cultivarea fructelor și legumelor
  • Apicultura
  • Animale
  • Agricultura în sere

Aceste cursuri de formare vor permite fermierilor să înțeleagă mai bine procesele lor de afaceri, să își optimizeze operațiunile și să obțină o sursă durabilă de profit din operațiunile lor. 

DONATORI ȘI PARTENERI DE PROIECT

Ministerul Federal al Afacerilor Sociale, Sănătății, Asistenței și Protecției Consumatorilor din Austria este principalul donator.
Ministerul pune la dispoziția proiectului o expertiză cheie în domeniul asistenței medicale, al inițiativelor pentru persoanele cu dizabilități, al protecției consumatorilor, al drepturilor consumatorilor și al asistenței medicale, al politicii privind persoanele în vârstă, al politicii sociale și al politicii de asigurări sociale.

Comisia Națională a Republicii Moldova pentru UNESCO
UNESCO – Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură. Scopurile declarate ale organizației sunt de a contribui la pace și securitate prin promovarea cooperării între națiuni și popoare prin intermediul educației, științei și culturii; de a susține justiția și statul de drept; și de a asigura respectarea universală a drepturilor omului și a libertăților fundamentale proclamate în Carta Națiunilor Unite pentru toate popoarele, fără deosebire de rasă, sex, limbă, orientare sau religie.

Organizație austriacă cu sediul la Viena. Organizația colaborează îndeaproape cu Cancelaria Federală în domeniul formării și ocupării forței de muncă în rândul tinerilor și în promovarea proiectelor umanitare în Africa, Asia, America Latină, Europa Centrală și de Est. Este o inițiativă internațională fondată prin Decizia 40/16 a ONU „Oportunități pentru tineret”, adoptată de Adunarea Generală cu ocazia Anului Internațional al Tineretului (1985).